Top 9 công cụ của Hacker trên điện thoại


SpoofApp

(Gọi điện thoại chỉ) SpoofApp hãy bạn đặt (spoof) các cuộc gọi với bất kỳ số ID của người gọi. Bạn cần SpoofCards để spoof cuộc gọi, (được bán riêng). Nó bao gồm một số tính năng khác như voice changer, cho phép bạn thay đổi giọng nói của bạn trong khi sử dụng nó. Ngoài ra, nó cũng cho phép bạn ghi lại toàn bộ cuộc đàm thoại. Bạn sẽ nhận được free 5 phút SpoofCard khi bạn cài đặt các ứng dụng đầu tiên.
Mạng Spoofer là một ứng dụng tốt cho phép bạn thay đổi các trang web trên máy tính người khác từ điện thoại Android của bạn. Bạn cần phải tải về các ứng dụng mạng Spoofer và sau đó đăng nhập vào mạng Wi-Fi. Chọn một spoof để sử dụng với các ứng dụng, sau đó nhấp vào bắt đầu. Ứng dụng này được coi là một công cụ hacking độc hại của quản trị mạng. Vì vậy, nó được khuyến khích để không thử này trên mạng trái phép, là điều này không phải là một sự thâm nhập thử nghiệm ứng dụng.


(Facebook) Faceniff về cơ bản được sử dụng để sniff Facebook ID trên cùng một mạng. Ví dụ, nếu bạn đang trên cùng một mạng và Faceniff của bạn đã được bật, sau đó nó sẽ sniff tất cả các ID Facebook đang đăng nhập từ cùng một mạng. Vì đây là một phiên bản trả tiền, bạn cần phải trả tiền cho điều này trên internet.

 Công cụ này có thể được sử dụng để hack riêng WhatsApp cuộc trò chuyện, hình ảnh, âm thanh và video của bạn bè của bạn đang sử dụng điểm truy cập Wi-Fi của bạn. Vô hiệu hoá chống virus của bạn trước khi sử dụng ứng dụng này, vì nó được phát hiện bởi antivirus.

Ứng dụng này cho phép bạn chặn một người sử dụng mạng Wi-Fi của bạn. Bạn có thể vô hiệu hóa kết nối internet cho bất kỳ thiết bị nào hiện diện trong mạng Wi-Fi của bạn.


DroidSheep is also one of the free best application for sniffing the sessions over the network. Similar to Faceniff, it not only sniffs the Facebook sessions but also other sessions.

0 nhận xét:

Copyright © 2013 2 USD Hình Con Chó 2018|TienLiXiTet.Com|0966.85.0966