FBHT v3.0 - Facebook Hacking Tool

FBHT v3.0 - Facebook Hacking Tool
Tính Năng :
1) Tạo tài khoản
2) Xóa tất cả các tài khoản cho một người sử dụng được
3) Gửi yêu cầu hữu nghị (Tài khoản kiểm tra)
4) Chấp nhận yêu cầu hữu nghị (Tài khoản kiểm tra)
5) Kết nối tất cả các tài khoản của các cơ sở dữ liệu
6) Liên kết Preview hack (phiên bản web đơn giản)
7) Liên kết Preview Hack (Youtube phiên bản)
8) Youtube cướp
9) nhắn tin, Link Preview hack (phiên bản web đơn giản)
10) nhắn tin, Link Preview hack (Youtube phiên bản)
11) lũ MỚI Giống như
12) Xuất bản một bài như là một ứng dụng (App nhắn Spoof)
13) riêng tư Bypass tình bạn
14) riêng tư Bypass tình bạn với sự hỗ trợ đồ thị
15) Phân tích một biểu đồ hiện tại
16) Liên kết tới tình bạn tiết lộ
17) Tình trạng cơ sở dữ liệu In
18) Tăng mức ghi trên toàn cầu
19) Thiết lập đăng nhập toàn cầu (Credentials được lưu trữ trong bộ nhớ - Danger)
20) In các cuộc tấn công chết: \ '(
21) Gửi yêu cầu kết bạn với danh sách bạn bè tiết lộ từ tài khoản của bạn
22) tình bạn Bypass (chỉ Dot mà không tích hợp đồ thị)
23) Lưu ý tấn công DDoS
24) Cũ Giống như Flood (Không làm việc)
25) NEW! Spam bất kỳ hộp thư fanpage
26) Bypass - Hỗ trợ cơ sở dữ liệu (Beta)
27) Thoát tất cả bạn bè của bạn - FB màn
28) Đóng ứng dụng
Link http://ouo.io/nKgng4

0 nhận xét:

Copyright © 2013 2 USD Hình Con Chó 2018|TienLiXiTet.Com|0966.85.0966