Tắt máy tính bằng cách gửi mail từ điện thoại

– Microsoft Outlook và phải được cấu hình email account.
– Máy tính phải có kết nối Internet
– Máy tính hoặc Mobile có kết nối Internet và có thể gửi mail.
Bước 1: Tạo Batch File, mở Notepad và điền dòng lệnh:
C:\windows\system32\shutdown -s -f -t 01
1
Batch File
ý nghĩa thông số:
-s : shutdown, -f: force (bắt buộc tắt nếu đang mở ứng dụng nào đó)
01: sau 1 giây
Bước 2: Save lại và đặt là Shutdown.bat
2 (1)
save
Bước 3: Cấu hình Microsoft Outlook
Mở Microsoft Outlook ->Tools -> Options -> mail setup
2 (2)
cấu hình mail outlook

2 (3)
cấu hình mail outlook
Nếu chưa cấu hình Email Account thì chọn Email Account để cấu hình. chọn New
o
Choose E-mail Service: ở đây mình chọn account Gmail nên để mặc định.

o2
cầu hình mail outlook
Khai báo Account và Password
o3
cấu hình mail outlook

o4
cấu hình mail outlook

Sau khi cấu hình Email Account xong chọn Send/Receive
Check box như hình và set thời gian tự send/receive (ở đây mình set 1 minutes để refresh liên tục).
2 (4)

Sau đó quay lại Tools chọn Rules and Alerts

2 (5)
Rules and Alerts
Click E-mail Rules và chọn New Rule…
1
Chọn Check message when they arrive và chọn Next
2 (7)


Check vào with specific words in subject và on this machine only
2 (8)
check

Sau đó click vào with specific words in subject: bấm Add rồi OK
2 (9)


Sau khi bấm OK thì cửa sổ quay về Rule Wizard lại, ta check Delete it và Start application. Click vào Start application rồi browse về file shutdown.bat rồi finish.
2 (10)


Bạn sẽ thấy Rule shutdown được tạo, bấm OK
2 (11)
Sau đó dùng điện thoại hoặc máy tính gửi mail đến địa chỉ đã cấu hình trên outlook và trên phần subject của mail điền chữshutdown , vì khi nãy ta đã chọn hành động ” cứ Subject trong mail là shutdown thì thực thi file shutdown.bat”
Thế là máy tính bạn được tắt.

0 nhận xét:

Copyright © 2013 2 USD Hình Con Chó 2018|TienLiXiTet.Com|0966.85.0966