|Share| Code web Chat bro
Hướng dẫn:
Giải nén file đính kèm. Tạo database và import tables.sql vào. 
Mở file ajax.php trong folder php cấu hình thông số database cho phù hợp.
Download

0 nhận xét:

Copyright © 2013 2 USD Hình Con Chó 2018|TienLiXiTet.Com|0966.85.0966