Hack FB qua apps

Nguồn Jo3
Hack FB qua apps
https://youtu.be/QOr7yLtcx3c
goto : makbara.net
chọn một link mà có thể lừa victim
cái này đc
chọn rồi
mình sẽ thử là victim
khi bạn gửi app cho nạn nhân
đăng nhập
quay lại xem
vào my victim
đó info sẽ đc gửi về tài khoản
end tut

0 nhận xét:

Copyright © 2013 2 USD Hình Con Chó 2018|TienLiXiTet.Com|0966.85.0966