Cyber ​​Virus

Cyber ​​Virus

22
Không sử dụng trong máy tính của bạn!
Tính năng Exe:
Định dạng Tất cả Đĩa
Tính năng .bat:
không có Internet
Định dạng đĩa
Đừng Khởi động Windows
...
"Trước khi sử dụng Destroy.txt bạn cần phải chuyển đổi để Destroy.bat "

0 nhận xét:

Copyright © 2013 2 USD Hình Con Chó 2018|TienLiXiTet.Com|0966.85.0966