Hack lấy code web của người khác FREE

Jo3


firebug
https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/firebug/
downTheall
https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/downthemall/
netxport
https://getfirebug.com/releases/netexport/
lấy code trang web
firebug
downTheall
netxport
p/s: dùng cho firefox nhé
sau khi đã cài đặt tất cả tool trên thì f12
nhìn kỹ nhé
victim đây
f5
save code
thành công xem thử nhéư
kaka
end tut
klq nhưng là cái tut đầu tiên của 2016 :33
ae nén vào .zip r up lên hosting , vps
...

0 nhận xét:

Copyright © 2013 2 USD Hình Con Chó 2018|TienLiXiTet.Com|0966.85.0966