Cách xác định vị trí thật của người dùng trên Facebook bằng cách Chat

Nguồn Jo3
Mỗi gạch đầu dòng là từng bước làm.
+ Đóng hết các cửa sổ chat, các tab web của các trình duyệt. Chỉ để lại trang Facebook và cửa sổ chat của người dùng mà bạn muốn xác định vị trí. Tắt hết các ứng dụng mạng (yahoo, skype …..)
+ Chat với người dùng đó
+ bấm phím Windows + R
+ gõ cmd
xac dinh vi tri FB 1
+ Đánh lệnh: netstat -an. Sẽ xuất hiện các kết nối (gồm địa chỉ IP + Port).
+ Tìm kiếm các địa chỉ có port 443 rồi search vào google sẽ ra kết quả. Nếu thử ra IP của facebook thì lại lấy IP khác search. Nó sẽ giúp ta search cụ thể: IP ở HCM, hay HN, hay USA v.v….
xac dinh vi tri FB 2

2/ Theo dõi IP của nhiều người dùng trên facebook bằng cách tạo Link lấy thông tin
Với cách này, bạn chỉ cần tạo link, gửi cho những người bạn trên Facebook mà bạn muốn xác định vị trí để họ mở link.
+ Tạo tài khoản hosting free trên Hostgator,My3gb hoặc 000webhost  hoặc các hosting free khác như của FreeVNN. Bạn có thể search google ” cách đăng kí và sử dụng FreeVNN”
+ Download Tracking Zip file
+ Giải nén và upload những file này vào thư mục public_htm của hosting 
+  GỬi đúng đường link cho mọi người nhấp vào
+ Xem thông tin IP trên log.txt trong public_htm
xac dinh vi tri FB 3

Trên đây là 2 cách xác định vị trí thật của người dùng trên Facebook. Chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

HOW TO GET HOSTING CPANEL FREE 20000 MB

tut : https://youtu.be/m8faFI7DrUw

FREE
cPanel
150 GB
Bandwidth
99.9%
Uptime
FREE
Subdomain

0 nhận xét:

Tổng hợp kiến thức Hacking Facebook

Link tải : ĐCm thằng nào có virus
http://www.mediafire.com/view/smdpsx0c1sbqbm8/FB.pdf

0 nhận xét:

Free 2000 Drok Tìm Kiếm Website lỗi SQLi

 1. index.php?id=
 2. trainers.php?id=
 3. buy.php?category=
 4. article.php?ID=
 5. play_old.php?id=
 6. declaration_more.php?decl_id=
 7. pageid=
 8. games.php?id=
 9. page.php?file=
 10. newsDetail.php?id=
 11. gallery.php?id=
 12. show.php?id=
 13. staff_id=
 14. newsitem.php?num=
 15. readnews.php?id=
 16. top10.php?cat=
 17. historialeer.php?num=
 18. reagir.php?num=
 19. Stray-Questions-View.php?num=
 20. forum_bds.php?num=
 21. game.php?id=
 22. view_product.php?id=
 23. newsone.php?id=
 24. sw_comment.php?id=
 25. news.php?id=
 26. avd_start.php?avd=
 27. event.php?id=
 28. product-item.php?id=
 29. sql.php?id=
 30. news_view.php?id=
 31. select_biblio.php?id=
 32. humor.php?id=
 33. aboutbook.php?id=
 34. ogl_inet.php?ogl_id=
 35. fiche_spectacle.php?id=
 36. communique_detail.php?id=
 37. sem.php3?id=
 38. kategorie.php4?id=
 39. faq2.php?id=
 40. show_an.php?id=
 41. preview.php?id=
 42. loadpsb.php?id=
 43. opinions.php?id=
 44. spr.php?id=
 45. pages.php?id=
 46. announce.php?id=
 47. clanek.php4?id=
 48. participant.php?id=
 49. download.php?id=
 50. main.php?id=
 51. review.php?id=
 52. chappies.php?id=
 53. read.php?id=
 54. prod_detail.php?id=
 55. viewphoto.php?id=
 56. person.php?id=
 57. productinfo.php?id=
 58. showimg.php?id=
 59. view.php?id=
 60. website.php?id=
 61. hosting_info.php?id=
 62. rub.php?idr=
 63. view_faq.php?id=
 64. artikelinfo.php?id=
 65. detail.php?ID=
 66. index.php?=
 67. profile_view.php?id=
 68. category.php?id=
 69. publications.php?id=
 70. fellows.php?id=
 71. downloads_info.php?id=
 72. prod_info.php?id=
 73. shop.php?do=part&id=
 74. collectionitem.php?id=
 75. band_info.php?id=
 76. product.php?id=
 77. releases.php?id=
 78. ray.php?id=
 79. produit.php?id=
 80. pop.php?id=
 81. shopping.php?id=
 82. productdetail.php?id=
 83. post.php?id=
 84. viewshowdetail.php?id=
 85. clubpage.php?id=
 86. memberInfo.php?id=
 87. section.php?id=
 88. theme.php?id=
 89. page.php?id=
 90. shredder-categories.php?id=
 91. tradeCategory.php?id=
 92. product_ranges_view.php?ID=
 93. shop_category.php?id=
 94. transcript.php?id=
 95. channel_id=
 96. item_id=
 97. newsid=
 98. news-full.php?id=
 99. news_display.php?getid=
 100. index2.php?option=
 101. material.php?id=
 102. viewapp.php?id=
 103. galeri_info.php?l=
 104. iniziativa.php?in=
 105. curriculum.php?id=
 106. labels.php?id=
 107. story.php?id=
 108. look.php?ID=
 109. tekst.php?idt=
 110. newscat.php?id=
 111. newsticker_info.php?idn=
 112. rubrika.php?idr=
 113. rubp.php?idr=
 114. offer.php?idf=
 115. art.php?idm=
 116. title.php?id=
 117. inurl:index.php?id=
 118. inurl:trainers.php?id=
 119. inurl:buy.php?category=
 120. inurl:article.php?ID=
 121. inurl:play_old.php?id=
 122. inurl:declaration_more.php?decl_id=
 123. inurl:Pageid=
 124. inurl:games.php?id=
 125. inurl:page.php?file=
 126. inurl:newsDetail.php?id=
 127. inurl:gallery.php?id=
 128. inurl:article.php?id=
 129. inurl:show.php?id=
 130. inurl:staff_id=
 131. inurl:newsitem.php?num=
 132. inurl:readnews.php?id=
 133. inurl:top10.php?cat=
 134. inurl:historialeer.php?num=
 135. inurl:reagir.php?num=
 136. inurl:forum_bds.php?num=
 137. inurl:game.php?id=
 138. inurl:view_product.php?id=
 139. inurl:newsone.php?id=
 140. inurl:sw_comment.php?id=
 141. inurl:news.php?id=
 142. inurl:avd_start.php?avd=
 143. inurl:event.php?id=
 144. inurl:product-item.php?id=
 145. inurl:sql.php?id=
 146. inurl:news_view.php?id=
 147. inurl:select_biblio.php?id=
 148. inurl:humor.php?id=
 149. inurl:aboutbook.php?id=
 150. inurl:fiche_spectacle.php?id=
 151. inurl:communique_detail.php?id=
 152. inurl:sem.php3?id=
 153. inurl:kategorie.php4?id=
 154. inurl:news.php?id=
 155. inurl:index.php?id=
 156. inurl:faq2.php?id=
 157. inurl:show_an.php?id=
 158. inurl:preview.php?id=
 159. inurl:loadpsb.php?id=
 160. inurl:opinions.php?id=
 161. inurl:spr.php?id=
 162. inurl:pages.php?id=
 163. inurl:announce.php?id=
 164. inurl:clanek.php4?id=
 165. inurl:participant.php?id=
 166. inurl:download.php?id=
 167. inurl:main.php?id=
 168. inurl:review.php?id=
 169. inurl:chappies.php?id=
 170. inurl:read.php?id=
 171. inurl:prod_detail.php?id=
 172. inurl:viewphoto.php?id=
 173. inurl:article.php?id=
 174. inurl:person.php?id=
 175. inurl:productinfo.php?id=
 176. inurl:showimg.php?id=
 177. inurl:view.php?id=
 178. inurl:website.php?id=
 179. inurl:hosting_info.php?id=
 180. inurl:gallery.php?id=
 181. inurl:rub.php?idr=
 182. inurl:view_faq.php?id=
 183. inurl:artikelinfo.php?id=
 184. inurl:detail.php?ID=
 185. inurl:index.php?=
 186. inurl:profile_view.php?id=
 187. inurl:category.php?id=
 188. inurl:publications.php?id=
 189. inurl:fellows.php?id=
 190. inurl:downloads_info.php?id=
 191. inurl:prod_info.php?id=
 192. inurl:shop.php?do=part&id=
 193. inurl:Productinfo.php?id=
 194. inurl:collectionitem.php?id=
 195. inurl:band_info.php?id=
 196. inurl:product.php?id=
 197. inurl:releases.php?id=
 198. inurl:ray.php?id=
 199. inurl:produit.php?id=
 200. inurl:pop.php?id=
 201. inurl:shopping.php?id=
 202. inurl:productdetail.php?id=
 203. inurl:post.php?id=
 204. inurl:viewshowdetail.php?id=
 205. inurl:clubpage.php?id=
 206. inurl:memberInfo.php?id=
 207. inurl:section.php?id=
 208. inurl:theme.php?id=
 209. inurl:page.php?id=
 210. inurl:shredder-categories.php?id=
 211. inurl:tradeCategory.php?id=
 212. inurl:product_ranges_view.php?ID=
 213. inurl:shop_category.php?id=
 214. inurl:transcript.php?id=
 215. inurl:channel_id=
 216. inurl:item_id=
 217. inurl:newsid=
 218. inurl:trainers.php?id=
 219. inurl:news-full.php?id=
 220. inurl:news_display.php?getid=
 221. inurl:index2.php?option=
 222. inurl:readnews.php?id=
 223. inurl:top10.php?cat=
 224. inurl:newsone.php?id=
 225. inurl:event.php?id=
 226. inurl:product-item.php?id=
 227. inurl:sql.php?id=
 228. inurl:aboutbook.php?id=
 229. inurl:review.php?id=
 230. inurl:loadpsb.php?id=
 231. inurl:ages.php?id=
 232. inurl:material.php?id=
 233. inurl:clanek.php4?id=
 234. inurl:announce.php?id=
 235. inurl:chappies.php?id=
 236. inurl:read.php?id=
 237. inurl:viewapp.php?id=
 238. inurl:viewphoto.php?id=
 239. inurl:rub.php?idr=
 240. inurl:galeri_info.php?l=
 241. inurl:review.php?id=
 242. inurl:iniziativa.php?in=
 243. inurl:curriculum.php?id=
 244. inurl:labels.php?id=
 245. inurl:story.php?id=
 246. inurl:look.php?ID=
 247. inurl:newsone.php?id=
 248. inurl:aboutbook.php?id=
 249. inurl:material.php?id=
 250. inurl:opinions.php?id=
 251. inurl:announce.php?id=
 252. inurl:rub.php?idr=
 253. inurl:galeri_info.php?l=
 254. inurl:tekst.php?idt=
 255. inurl:newscat.php?id=
 256. inurl:newsticker_info.php?idn=
 257. inurl:rubrika.php?idr=
 258. inurl:rubp.php?idr=
 259. inurl:offer.php?idf=
 260. inurl:art.php?idm=
 261. inurl:title.php?id=
 262. trainers.php?id=
 263. article.php?ID=
 264. play_old.php?id=
 265. declaration_more.php?decl_id=
 266. Pageid=
 267. games.php?id=
 268. newsDetail.php?id=
 269. staff_id=
 270. historialeer.php?num=
 271. product-item.php?id=
 272. news_view.php?id=
 273. humor.php?id=
 274. communique_detail.php?id=
 275. sem.php3?id=
 276. opinions.php?id=
 277. spr.php?id=
 278. pages.php?id=
 279. chappies.php?id=
 280. prod_detail.php?id=
 281. viewphoto.php?id=
 282. view.php?id=
 283. website.php?id=
 284. hosting_info.php?id=
 285. gery.php?id=
 286. detail.php?ID=
 287. publications.php?id=
 288. Productinfo.php?id=
 289. releases.php?id=
 290. ray.php?id=
 291. produit.php?id=
 292. pop.php?id=
 293. shopping.php?id=
 294. productdetail.php?id=
 295. post.php?id=
 296. section.php?id=
 297. theme.php?id=
 298. page.php?id=
 299. shredder-categories.php?id=
 300. product_ranges_view.php?ID=
 301. shop_category.php?id=
 302. channel_id=
 303. newsid=
 304. news_display.php?getid=
 305. ages.php?id=
 306. clanek.php4?id=
 307. review.php?id=
 308. iniziativa.php?in=
 309. curriculum.php?id=
 310. labels.php?id=
 311. look.php?ID=
 312. galeri_info.php?l=
 313. tekst.php?idt=
 314. newscat.php?id=
 315. newsticker_info.php?idn=
 316. rubrika.php?idr=
 317. offer.php?idf=
 318. "id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()
 319. "id=" & intext:"Warning: getimagesize()
 320. "id=" & intext:"Warning: session_start()
 321. "id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows()
 322. "id=" & intext:"Warning: mysql_query()
 323. "id=" & intext:"Warning: array_merge()
 324. "id=" & intext:"Warning: preg_match()
 325. "id=" & intext:"Warning: ilesize()
 326. "id=" & intext:"Warning: filesize()
 327. index.php?id=
 328. buy.php?category=
 329. article.php?ID=
 330. play_old.php?id=
 331. newsitem.php?num=
 332. top10.php?cat=
 333. historialeer.php?num=
 334. reagir.php?num=
 335. Stray-Questions-View.php?num=
 336. forum_bds.php?num=
 337. game.php?id=
 338. view_product.php?id=
 339. sw_comment.php?id=
 340. news.php?id=
 341. avd_start.php?avd=
 342. event.php?id=
 343. sql.php?id=
 344. news_view.php?id=
 345. select_biblio.php?id=
 346. humor.php?id=
 347. ogl_inet.php?ogl_id=
 348. fiche_spectacle.php?id=
 349. communique_detail.php?id=
 350. sem.php3?id=
 351. kategorie.php4?id=
 352. faq2.php?id=
 353. show_an.php?id=
 354. preview.php?id=
 355. loadpsb.php?id=
 356. opinions.php?id=
 357. spr.php?id=
 358. announce.php?id=
 359. participant.php?id=
 360. download.php?id=
 361. main.php?id=
 362. review.php?id=
 363. chappies.php?id=
 364. read.php?id=
 365. prod_detail.php?id=
 366. article.php?id=
 367. person.php?id=
 368. productinfo.php?id=
 369. showimg.php?id=
 370. view.php?id=
 371. website.php?id=
 372. hosting_info.php?id=
 373. gery.php?id=
 374. rub.php?idr=
 375. view_faq.php?id=
 376. artikelinfo.php?id=
 377. detail.php?ID=
 378. index.php?=
 379. profile_view.php?id=
 380. category.php?id=
 381. publications.php?id=
 382. fellows.php?id=
 383. downloads_info.php?id=
 384. prod_info.php?id=
 385. shop.php?do=part&id=
 386. collectionitem.php?id=
 387. band_info.php?id=
 388. product.php?id=
 389. releases.php?id=
 390. ray.php?id=
 391. produit.php?id=
 392. pop.php?id=
 393. shopping.php?id=
 394. productdetail.php?id=
 395. post.php?id=
 396. viewshowdetail.php?id=
 397. clubpage.php?id=
 398. memberInfo.php?id=
 399. section.php?id=
 400. theme.php?id=
 401. page.php?id=
 402. shredder-categories.php?id=
 403. tradeCategory.php?id=
 404. product_ranges_view.php?ID=
 405. shop_category.php?id=
 406. transcript.php?id=
 407. channel_id=
 408. item_id=
 409. newsid=
 410. trainers.php?id=
 411. news-full.php?id=
 412. news_display.php?getid=
 413. index2.php?option=
 414. readnews.php?id=
 415. newsone.php?id=
 416. product-item.php?id=
 417. pages.php?id=
 418. clanek.php4?id=
 419. viewapp.php?id=
 420. viewphoto.php?id=
 421. galeri_info.php?l=
 422. iniziativa.php?in=
 423. curriculum.php?id=
 424. labels.php?id=
 425. story.php?id=
 426. look.php?ID=
 427. aboutbook.php?id=
 428. "id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_assoc()
 429. "id=" & intext:"Warning: is_writable()
 430. "id=" & intext:"Warning: Unknown()
 431. "id=" & intext:"Warning: mysql_result()
 432. "id=" & intext:"Warning: pg_exec()
 433. "id=" & intext:"Warning: require()
 434. buy.php?category=
 435. pageid=
 436. page.php?file=
 437. show.php?id=
 438. newsitem.php?num=
 439. readnews.php?id=
 440. top10.php?cat=
 441. reagir.php?num=
 442. Stray-Questions-View.php?num=
 443. forum_bds.php?num=
 444. game.php?id=
 445. view_product.php?id=
 446. sw_comment.php?id=
 447. news.php?id=
 448. avd_start.php?avd=
 449. event.php?id=
 450. sql.php?id=
 451. select_biblio.php?id=
 452. ogl_inet.php?ogl_id=
 453. fiche_spectacle.php?id=
 454. kategorie.php4?id=
 455. faq2.php?id=
 456. show_an.php?id=
 457. loadpsb.php?id=
 458. announce.php?id=
 459. participant.php?id=
 460. download.php?id=
 461. article.php?id=
 462. person.php?id=
 463. productinfo.php?id=
 464. showimg.php?id=
 465. rub.php?idr=
 466. view_faq.php?id=
 467. artikelinfo.php?id=
 468. index.php?=
 469. profile_view.php?id=
 470. category.php?id=
 471. fellows.php?id=
 472. downloads_info.php?id=
 473. prod_info.php?id=
 474. shop.php?do=part&id=
 475. collectionitem.php?id=
 476. band_info.php?id=
 477. product.php?id=
 478. viewshowdetail.php?id=
 479. clubpage.php?id=
 480. memberInfo.php?id=
 481. tradeCategory.php?id=
 482. transcript.php?id=
 483. item_id=
 484. news-full.php?id=
 485. aboutbook.php?id=
 486. preview.php?id=
 487. material.php?id=
 488. read.php?id=
 489. viewapp.php?id=
 490. story.php?id=
 491. newsone.php?id=
 492. rubp.php?idr=
 493. art.php?idm=
 494. title.php?id=
 495. index1.php?modo=
 496. include.php?*[*]*=
 497. nota.php?pollname=
 498. index3.php?p=
 499. padrao.php?pre=
 500. home.php?pa=
 501. main.php?type=
 502. sitio.php?start=
 503. indishell.in
 504. *.php?include=
 505. general.php?xlink=
 506. show.php?go=
 507. nota.php?ki=
 508. down*.php?oldal=
 509. layout.php?disp=
 510. enter.php?chapter=
 511. base.php?incl=
 512. enter.php?mod=
 513. show.php?corpo=
 514. head.php?*[*]*=
 515. info.php?strona=
 516. template.php?str=
 517. main.php?doshow=
 518. view.php?*[*]*=
 519. index.php?to=
 520. page.php?cmd=
 521. view.php?b=
 522. info.php?option=
 523. show.php?x=
 524. template.php?texto=
 525. index3.php?ir=
 526. print.php?chapter=
 527. file.php?inc=
 528. file.php?cont=
 529. view.php?cmd=
 530. include.php?chapter=
 531. path.php?my=
 532. principal.php?param=
 533. general.php?menue=
 534. index1.php?b=
 535. info.php?chapter=
 536. nota.php?chapter=
 537. general.php?include=
 538. start.php?addr=
 539. index1.php?qry=
 540. index1.php?loc=
 541. page.php?addr=
 542. index1.php?dir=
 543. principal.php?pr=
 544. press.php?seite=
 545. head.php?cmd=
 546. home.php?sec=
 547. home.php?category=
 548. standard.php?cmd=
 549. mod*.php?thispage=
 550. base.php?to=
 551. view.php?choix=
 552. base.php?panel=
 553. template.php?mod=
 554. info.php?j=
 555. blank.php?pref=
 556. sub*.php?channel=
 557. standard.php?in=
 558. general.php?cmd=
 559. pagina.php?panel=
 560. template.php?where=
 561. path.php?channel=
 562. gery.php?seccion=
 563. page.php?tipo=
 564. sitio.php?rub=
 565. pagina.php?u=
 566. file.php?ir=
 567. *inc*.php?sivu=
 568. path.php?start=
 569. page.php?chapter=
 570. home.php?recipe=
 571. enter.php?pname=
 572. layout.php?path=
 573. print.php?open=
 574. mod*.php?channel=
 575. down*.php?phpbb_root_path=
 576. *inc*.php?str=
 577. gery.php?phpbb_root_path=
 578. include.php?middlePart=
 579. sub*.php?destino=
 580. info.php?read=
 581. home.php?sp=
 582. main.php?strona=
 583. sitio.php?get=
 584. sitio.php?index=
 585. index3.php?option=
 586. enter.php?a=
 587. main.php?second=
 588. print.php?pname=
 589. blank.php?itemnav=
 590. blank.php?pagina=
 591. index1.php?d=
 592. down*.php?where=
 593. *inc*.php?include=
 594. path.php?pre=
 595. home.php?loader=
 596. start.php?eval=
 597. index.php?disp=
 598. head.php?mod=
 599. sitio.php?section=
 600. nota.php?doshow=
 601. home.php?seite=
 602. home.php?a=
 603. page.php?url=
 604. pagina.php?left=
 605. layout.php?c=
 606. principal.php?goto=
 607. standard.php?base_dir=
 608. home.php?where=
 609. page.php?sivu=
 610. *inc*.php?adresa=
 611. padrao.php?str=
 612. include.php?my=
 613. show.php?home=
 614. index.php?load=
 615. index3.php?rub=
 616. sub*.php?str=
 617. start.php?index=
 618. nota.php?mod=
 619. sub*.php?mid=
 620. index1.php?*[*]*=
 621. pagina.php?oldal=
 622. padrao.php?loc=
 623. padrao.php?rub=
 624. page.php?incl=
 625. gery.php?disp=
 626. nota.php?oldal=
 627. include.php?u=
 628. principal.php?pagina=
 629. print.php?choix=
 630. head.php?filepath=
 631. include.php?corpo=
 632. sub*.php?action=
 633. head.php?pname=
 634. press.php?dir=
 635. show.php?xlink=
 636. file.php?left=
 637. nota.php?destino=
 638. general.php?module=
 639. index3.php?redirect=
 640. down*.php?param=
 641. default.php?ki=
 642. padrao.php?h=
 643. padrao.php?read=
 644. mod*.php?cont=
 645. index1.php?l=
 646. down*.php?pr=
 647. gery.php?viewpage=
 648. template.php?load=
 649. nota.php?pr=
 650. padrao.php?destino=
 651. index2.php?channel=
 652. principal.php?opcion=
 653. start.php?str=
 654. press.php?*[*]*=
 655. index.php?ev=
 656. pagina.php?pre=
 657. nota.php?content=
 658. include.php?adresa=
 659. sitio.php?t=
 660. index.php?sivu=
 661. principal.php?q=
 662. path.php?ev=
 663. print.php?module=
 664. index.php?loc=
 665. nota.php?basepath=
 666. padrao.php?tipo=
 667. index2.php?in=
 668. principal.php?eval=
 669. file.php?qry=
 670. info.php?t=
 671. enter.php?play=
 672. general.php?var=
 673. principal.php?s=
 674. standard.php?pagina=
 675. standard.php?subject=
 676. base.php?second=
 677. head.php?inc=
 678. pagina.php?basepath=
 679. main.php?pname=
 680. *inc*.php?modo=
 681. include.php?goto=
 682. file.php?pg=
 683. head.php?g=
 684. general.php?header=
 685. start.php?*root*=
 686. enter.php?pref=
 687. index3.php?open=
 688. start.php?module=
 689. main.php?load=
 690. enter.php?pg=
 691. padrao.php?redirect=
 692. pagina.php?my=
 693. gery.php?pre=
 694. enter.php?w=
 695. info.php?texto=
 696. enter.php?open=
 697. base.php?rub=
 698. gery.php?*[*]*=
 699. include.php?cmd=
 700. standard.php?dir=
 701. layout.php?page=
 702. index3.php?pageweb=
 703. include.php?numero=
 704. path.php?destino=
 705. index3.php?home=
 706. default.php?seite=
 707. path.php?eval=
 708. base.php?choix=
 709. template.php?cont=
 710. info.php?pagina=
 711. default.php?x=
 712. default.php?option=
 713. gery.php?ki=
 714. down*.php?second=
 715. blank.php?path=
 716. pagina.php?v=
 717. file.php?pollname=
 718. index3.php?var=
 719. layout.php?goto=
 720. pagina.php?incl=
 721. home.php?action=
 722. include.php?oldal=
 723. indishell.in
 724. print.php?left=
 725. print.php?u=
 726. nota.php?v=
 727. home.php?str=
 728. press.php?panel=
 729. page.php?mod=
 730. default.php?param=
 731. down*.php?texto=
 732. mod*.php?dir=
 733. view.php?where=
 734. blank.php?subject=
 735. path.php?play=
 736. base.php?l=
 737. index2.php?rub=
 738. general.php?opcion=
 739. layout.php?xlink=
 740. padrao.php?name=
 741. pagina.php?nivel=
 742. default.php?oldal=
 743. template.php?k=
 744. main.php?chapter=
 745. layout.php?chapter=
 746. layout.php?incl=
 747. include.php?url=
 748. base.php?sivu=
 749. index.php?link=
 750. sub*.php?cont=
 751. info.php?oldal=
 752. general.php?rub=
 753. default.php?str=
 754. head.php?ev=
 755. sub*.php?path=
 756. view.php?page=
 757. main.php?j=
 758. index2.php?basepath=
 759. gery.php?qry=
 760. main.php?url=
 761. default.php?incl=
 762. show.php?redirect=
 763. index1.php?pre=
 764. general.php?base_dir=
 765. start.php?in=
 766. show.php?abre=
 767. index1.php?home=
 768. home.php?ev=
 769. index2.php?ki=
 770. base.php?pag=
 771. default.php?ir=
 772. general.php?qry=
 773. index2.php?home=
 774. press.php?nivel=
 775. enter.php?pr=
 776. blank.php?loader=
 777. start.php?cmd=
 778. padrao.php?d=
 779. sitio.php?recipe=
 780. principal.php?read=
 781. standard.php?showpage=
 782. main.php?pg=
 783. page.php?panel=
 784. press.php?addr=
 785. template.php?s=
 786. main.php?tipo=
 787. *inc*.php?ev=
 788. padrao.php?page=
 789. show.php?thispage=
 790. home.php?secao=
 791. main.php?start=
 792. enter.php?mid=
 793. press.php?id=
 794. main.php?inc=
 795. index3.php?cmd=
 796. index.php?pname=
 797. press.php?subject=
 798. include.php?sec=
 799. index3.php?xlink=
 800. general.php?texto=
 801. index3.php?go=
 802. index.php?cmd=
 803. index3.php?disp=
 804. index3.php?left=
 805. sub*.php?middle=
 806. show.php?modo=
 807. index1.php?pagina=
 808. head.php?left=
 809. enter.php?phpbb_root_path=
 810. show.php?z=
 811. start.php?basepath=
 812. blank.php?strona=
 813. template.php?y=
 814. page.php?where=
 815. layout.php?category=
 816. index1.php?my=
 817. principal.php?phpbb_root_path=
 818. nota.php?channel=
 819. page.php?choix=
 820. start.php?xlink=
 821. home.php?k=
 822. standard.php?phpbb_root_path=
 823. principal.php?middlePart=
 824. mod*.php?m=
 825. index.php?recipe=
 826. template.php?path=
 827. pagina.php?dir=
 828. sitio.php?abre=
 829. index1.php?recipe=
 830. blank.php?page=
 831. sub*.php?category=
 832. *inc*.php?body=
 833. enter.php?middle=
 834. home.php?path=
 835. down*.php?pre=
 836. base.php?w=
 837. main.php?path=
 838. nota.php?ir=
 839. press.php?link=
 840. gery.php?pollname=
 841. down*.php?open=
 842. down*.php?pageweb=
 843. default.php?eval=
 844. view.php?showpage=
 845. show.php?get=
 846. sitio.php?tipo=
 847. layout.php?cont=
 848. default.php?destino=
 849. padrao.php?seccion=
 850. down*.php?r=
 851. main.php?param=
 852. standard.php?e=
 853. down*.php?in=
 854. nota.php?include=
 855. sitio.php?secao=
 856. print.php?my=
 857. general.php?abre=
 858. general.php?link=
 859. default.php?id=
 860. standard.php?panel=
 861. show.php?channel=
 862. enter.php?r=
 863. index3.php?phpbb_root_path=
 864. gery.php?where=
 865. head.php?middle=
 866. sub*.php?load=
 867. gery.php?sp=
 868. show.php?chapter=
 869. sub*.php?b=
 870. general.php?adresa=
 871. print.php?goto=
 872. sub*.php?sp=
 873. template.php?doshow=
 874. padrao.php?base_dir=
 875. index2.php?my=
 876. include.php?w=
 877. start.php?op=
 878. main.php?section=
 879. view.php?header=
 880. layout.php?menue=
 881. head.php?y=
 882. sub*.php?content=
 883. show.php?type=
 884. base.php?id=
 885. mod*.php?qry=
 886. default.php?strona=
 887. sitio.php?chapter=
 888. gery.php?index=
 889. nota.php?h=
 890. page.php?oldal=
 891. enter.php?panel=
 892. blank.php?t=
 893. start.php?pollname=
 894. sub*.php?module=
 895. enter.php?thispage=
 896. mod*.php?index=
 897. sitio.php?r=
 898. sub*.php?play=
 899. index2.php?doshow=
 900. index2.php?chapter=
 901. show.php?path=
 902. gery.php?to=
 903. info.php?base_dir=
 904. gery.php?abre=
 905. gery.php?pag=
 906. view.php?channel=
 907. default.php?mod=
 908. index.php?op=
 909. general.php?pre=
 910. padrao.php?type=
 911. template.php?pag=
 912. standard.php?pre=
 913. blank.php?ref=
 914. down*.php?z=
 915. general.php?inc=
 916. home.php?read=
 917. pagina.php?section=
 918. default.php?basepath=
 919. index.php?pre=
 920. sitio.php?pageweb=
 921. base.php?seite=
 922. *inc*.php?j=
 923. index2.php?filepath=
 924. file.php?type=
 925. index1.php?oldal=
 926. index2.php?second=
 927. index3.php?sekce=
 928. info.php?filepath=
 929. base.php?opcion=
 930. path.php?category=
 931. index3.php?start=
 932. start.php?rub=
 933. *inc*.php?i=
 934. blank.php?pre=
 935. general.php?channel=
 936. index2.php?OpenPage=
 937. page.php?section=
 938. mod*.php?middle=
 939. index1.php?goFile=
 940. blank.php?action=
 941. principal.php?loader=
 942. sub*.php?op=
 943. main.php?addr=
 944. start.php?mid=
 945. gery.php?secao=
 946. pagina.php?tipo=
 947. index.php?w=
 948. head.php?where=
 949. principal.php?tipo=
 950. press.php?loader=
 951. gery.php?showpage=
 952. gery.php?go=
 953. enter.php?start=
 954. press.php?lang=
 955. general.php?p=
 956. index.php?sekce=
 957. index2.php?get=
 958. sitio.php?go=
 959. include.php?cont=
 960. sub*.php?where=
 961. index3.php?index=
 962. path.php?recipe=
 963. info.php?loader=
 964. print.php?sp=
 965. page.php?phpbb_root_path=
 966. path.php?body=
 967. principal.php?menue=
 968. print.php?cont=
 969. pagina.php?z=
 970. default.php?mid=
 971. blank.php?xlink=
 972. sub*.php?oldal=
 973. general.php?b=
 974. include.php?left=
 975. print.php?sivu=
 976. press.php?OpenPage=
 977. default.php?cont=
 978. general.php?pollname=
 979. template.php?nivel=
 980. enter.php?page=
 981. file.php?middle=
 982. standard.php?str=
 983. gery.php?get=
 984. main.php?v=
 985. down*.php?subject=
 986. enter.php?sivu=
 987. path.php?option=
 988. index.php?strona=
 989. index1.php?choix=
 990. index2.php?f=
 991. press.php?destino=
 992. pagina.php?channel=
 993. principal.php?b=
 994. home.php?include=
 995. head.php?numero=
 996. general.php?ref=
 997. main.php?dir=
 998. gery.php?cont=
 999. principal.php?type=
 1000. file.php?param=
 1001. default.php?secao=
 1002. path.php?pageweb=
 1003. info.php?r=
 1004. base.php?phpbb_root_path=
 1005. main.php?itemnav=
 1006. view.php?pg=
 1007. pagina.php?choix=
 1008. default.php?itemnav=
 1009. index2.php?cmd=
 1010. layout.php?url=
 1011. index.php?path=
 1012. index1.php?second=
 1013. start.php?modo=
 1014. index1.php?get=
 1015. index3.php?my=
 1016. sub*.php?left=
 1017. print.php?inc=
 1018. view.php?type=
 1019. path.php?*[*]*=
 1020. base.php?adresa=
 1021. index3.php?oldal=
 1022. standard.php?body=
 1023. base.php?path=
 1024. principal.php?strona=
 1025. info.php?l=
 1026. template.php?left=
 1027. head.php?loc=
 1028. page.php?ir=
 1029. print.php?path=
 1030. down*.php?path=
 1031. sitio.php?opcion=
 1032. pagina.php?category=
 1033. press.php?menu=
 1034. index2.php?pref=
 1035. sitio.php?incl=
 1036. show.php?ki=
 1037. index3.php?x=
 1038. page.php?strona=
 1039. *inc*.php?open=
 1040. index3.php?secao=
 1041. standard.php?*[*]*=
 1042. template.php?basepath=
 1043. standard.php?goFile=
 1044. index2.php?ir=
 1045. file.php?modo=
 1046. gery.php?itemnav=
 1047. main.php?oldal=
 1048. down*.php?showpage=
 1049. start.php?destino=
 1050. blank.php?rub=
 1051. path.php?ir=
 1052. layout.php?var=
 1053. index1.php?texto=
 1054. start.php?pg=
 1055. index1.php?showpage=
 1056. info.php?go=
 1057. path.php?load=
 1058. index3.php?abre=
 1059. blank.php?where=
 1060. info.php?start=
 1061. page.php?secao=
 1062. nota.php?pag=
 1063. nota.php?second=
 1064. index2.php?to=
 1065. standard.php?name=
 1066. start.php?strona=
 1067. mod*.php?numero=
 1068. press.php?home=
 1069. info.php?z=
 1070. mod*.php?path=
 1071. blank.php?base_dir=
 1072. base.php?texto=
 1073. nota.php?secc=
 1074. index.php?tipo=
 1075. index.php?goto=
 1076. print.php?pag=
 1077. view.php?secao=
 1078. general.php?strona=
 1079. show.php?my=
 1080. page.php?e=
 1081. padrao.php?index=
 1082. gery.php?thispage=
 1083. start.php?base_dir=
 1084. default.php?tipo=
 1085. gery.php?panel=
 1086. standard.php?ev=
 1087. standard.php?destino=
 1088. general.php?middle=
 1089. main.php?basepath=
 1090. standard.php?q=
 1091. index1.php?tipo=
 1092. mod*.php?choix=
 1093. template.php?ir=
 1094. show.php?adresa=
 1095. general.php?mid=
 1096. index3.php?adresa=
 1097. pagina.php?sec=
 1098. template.php?secao=
 1099. home.php?w=
 1100. general.php?content=
 1101. sub*.php?recipe=
 1102. main.php?category=
 1103. enter.php?viewpage=
 1104. main.php?ir=
 1105. show.php?pageweb=
 1106. principal.php?ir=
 1107. default.php?pageweb=
 1108. index.php?oldal=
 1109. head.php?d=
 1110. gery.php?mid=
 1111. index.php?type=
 1112. standard.php?j=
 1113. show.php?oldal=
 1114. enter.php?link=
 1115. enter.php?content=
 1116. blank.php?filepath=
 1117. standard.php?channel=
 1118. base.php?*[*]*=
 1119. info.php?incl=
 1120. down*.php?include=
 1121. press.php?modo=
 1122. file.php?choix=
 1123. press.php?type=
 1124. blank.php?goto=
 1125. index3.php?showpage=
 1126. principal.php?subject=
 1127. start.php?chapter=
 1128. show.php?r=
 1129. pagina.php?thispage=
 1130. general.php?chapter=
 1131. page.php?base_dir=
 1132. page.php?qry=
 1133. show.php?incl=
 1134. page.php?*[*]*=
 1135. main.php?h=
 1136. file.php?seccion=
 1137. default.php?pre=
 1138. principal.php?index=
 1139. principal.php?inc=
 1140. home.php?z=
 1141. pagina.php?in=
 1142. show.php?play=
 1143. nota.php?subject=
 1144. default.php?secc=
 1145. default.php?loader=
 1146. padrao.php?var=
 1147. mod*.php?b=
 1148. default.php?showpage=
 1149. press.php?channel=
 1150. pagina.php?ev=
 1151. sitio.php?name=
 1152. page.php?option=
 1153. press.php?mid=
 1154. down*.php?corpo=
 1155. view.php?get=
 1156. print.php?thispage=
 1157. principal.php?home=
 1158. show.php?param=
 1159. standard.php?sivu=
 1160. index3.php?panel=
 1161. include.php?play=
 1162. path.php?cmd=
 1163. file.php?sp=
 1164. template.php?section=
 1165. view.php?str=
 1166. blank.php?left=
 1167. nota.php?lang=
 1168. path.php?sivu=
 1169. main.php?e=
 1170. default.php?ref=
 1171. start.php?seite=
 1172. default.php?inc=
 1173. print.php?disp=
 1174. home.php?h=
 1175. principal.php?loc=
 1176. index3.php?sp=
 1177. gery.php?var=
 1178. sub*.php?base_dir=
 1179. path.php?middle=
 1180. pagina.php?str=
 1181. base.php?play=
 1182. base.php?v=
 1183. sitio.php?sivu=
 1184. unknown.soldier
 1185. main.php?r=
 1186. file.php?nivel=
 1187. start.php?sivu=
 1188. template.php?c=
 1189. general.php?second=
 1190. sub*.php?mod=
 1191. home.php?loc=
 1192. head.php?corpo=
 1193. standard.php?op=
 1194. index2.php?inc=
 1195. info.php?pref=
 1196. base.php?basepath=
 1197. print.php?basepath=
 1198. *inc*.php?m=
 1199. base.php?home=
 1200. layout.php?strona=
 1201. padrao.php?url=
 1202. sitio.php?oldal=
 1203. pagina.php?read=
 1204. index1.php?go=
 1205. standard.php?s=
 1206. page.php?eval=
 1207. index.php?j=
 1208. pagina.php?pr=
 1209. start.php?secao=
 1210. template.php?*[*]*=
 1211. nota.php?get=
 1212. index3.php?link=
 1213. home.php?e=
 1214. gery.php?name=
 1215. nota.php?eval=
 1216. sub*.php?abre=
 1217. index2.php?load=
 1218. principal.php?in=
 1219. view.php?load=
 1220. mod*.php?action=
 1221. default.php?p=
 1222. head.php?c=
 1223. template.php?viewpage=
 1224. view.php?mid=
 1225. padrao.php?addr=
 1226. view.php?go=
 1227. file.php?basepath=
 1228. home.php?pre=
 1229. include.php?goFile=
 1230. layout.php?play=
 1231. index1.php?subject=
 1232. info.php?middlePart=
 1233. down*.php?pg=
 1234. sub*.php?body=
 1235. index.php?option=
 1236. sub*.php?chapter=
 1237. default.php?t=
 1238. head.php?opcion=
 1239. nota.php?panel=
 1240. sitio.php?left=
 1241. show.php?include=
 1242. pagina.php?start=
 1243. head.php?choix=
 1244. index3.php?tipo=
 1245. index3.php?choix=
 1246. down*.php?channel=
 1247. base.php?pa=
 1248. nota.php?sekce=
 1249. show.php?l=
 1250. show.php?index=
 1251. blank.php?url=
 1252. start.php?thispage=
 1253. nota.php?play=
 1254. show.php?second=
 1255. enter.php?include=
 1256. principal.php?middle=
 1257. main.php?where=
 1258. padrao.php?link=
 1259. path.php?strona=
 1260. index3.php?read=
 1261. mod*.php?module=
 1262. standard.php?viewpage=
 1263. standard.php?pr=
 1264. *inc*.php?showpage=
 1265. pagina.php?ref=
 1266. path.php?pname=
 1267. padrao.php?mid=
 1268. info.php?eval=
 1269. include.php?path=
 1270. page.php?subject=
 1271. sub*.php?qry=
 1272. head.php?module=
 1273. nota.php?opcion=
 1274. head.php?abre=
 1275. base.php?str=
 1276. home.php?body=
 1277. gery.php?module=
 1278. head.php?sivu=
 1279. page.php?inc=
 1280. pagina.php?header=
 1281. mod*.php?v=
 1282. home.php?doshow=
 1283. padrao.php?n=
 1284. index1.php?chapter=
 1285. padrao.php?basepath=
 1286. index.php?r=
 1287. index3.php?seccion=
 1288. sitio.php?mid=
 1289. index.php?where=
 1290. general.php?type=
 1291. pagina.php?goto=
 1292. page.php?pa=
 1293. default.php?menue=
 1294. main.php?goto=
 1295. index1.php?abre=
 1296. info.php?seccion=
 1297. index2.php?pa=
 1298. layout.php?pageweb=
 1299. nota.php?disp=
 1300. index1.php?body=
 1301. default.php?nivel=
 1302. show.php?header=
 1303. down*.php?pag=
 1304. start.php?tipo=
 1305. standard.php?w=
 1306. index.php?open=
 1307. blank.php?menu=
 1308. general.php?nivel=
 1309. padrao.php?nivel=
 1310. *inc*.php?addr=
 1311. index.php?var=
 1312. home.php?redirect=
 1313. *inc*.php?link=
 1314. *inc*.php?incl=
 1315. padrao.php?corpo=
 1316. down*.php?url=
 1317. enter.php?goto=
 1318. down*.php?addr=
 1319. sub*.php?j=
 1320. principal.php?f=
 1321. sub*.php?menue=
 1322. index2.php?section=
 1323. general.php?my=
 1324. head.php?loader=
 1325. general.php?goto=
 1326. include.php?dir=
 1327. start.php?header=
 1328. blank.php?in=
 1329. base.php?name=
 1330. nota.php?goFile=
 1331. head.php?base_dir=
 1332. mod*.php?recipe=
 1333. press.php?pr=
 1334. padrao.php?*[*]*=
 1335. layout.php?opcion=
 1336. print.php?rub=
 1337. index.php?pr=
 1338. general.php?seite=
 1339. pagina.php?numero=
 1340. *inc*.php?pg=
 1341. nota.php?rub=
 1342. view.php?seite=
 1343. pagina.php?recipe=
 1344. index.php?pref=
 1345. page.php?action=
 1346. page.php?ev=
 1347. show.php?ir=
 1348. head.php?index=
 1349. mod*.php?pname=
 1350. view.php?ir=
 1351. *inc*.php?start=
 1352. principal.php?rub=
 1353. principal.php?corpo=
 1354. padrao.php?middle=
 1355. base.php?pname=
 1356. template.php?header=
 1357. view.php?sp=
 1358. main.php?name=
 1359. nota.php?m=
 1360. blank.php?open=
 1361. head.php?dir=
 1362. page.php?pname=
 1363. *inc*.php?k=
 1364. index.php?pollname=
 1365. head.php?oldal=
 1366. index1.php?str=
 1367. template.php?choix=
 1368. down*.php?pollname=
 1369. page.php?recipe=
 1370. template.php?corpo=
 1371. nota.php?sec=
 1372. info.php?*[*]*=
 1373. sub*.php?*[*]*=
 1374. page.php?q=
 1375. index1.php?type=
 1376. gery.php?y=
 1377. standard.php?lang=
 1378. gery.php?page=
 1379. index.php?action=
 1380. press.php?pname=
 1381. down*.php?v=
 1382. index3.php?second=
 1383. show.php?recipe=
 1384. main.php?pre=
 1385. file.php?numero=
 1386. print.php?str=
 1387. standard.php?link=
 1388. nota.php?OpenPage=
 1389. view.php?pollname=
 1390. print.php?l=
 1391. index.php?go=
 1392. standard.php?numero=
 1393. view.php?pr=
 1394. down*.php?read=
 1395. down*.php?action=
 1396. index1.php?OpenPage=
 1397. principal.php?left=
 1398. mod*.php?start=
 1399. file.php?body=
 1400. gery.php?pg=
 1401. blank.php?qry=
 1402. base.php?eval=
 1403. default.php?left=
 1404. gery.php?param=
 1405. blank.php?pa=
 1406. nota.php?b=
 1407. path.php?loader=
 1408. start.php?o=
 1409. include.php?include=
 1410. nota.php?corpo=
 1411. enter.php?second=
 1412. sub*.php?pname=
 1413. mod*.php?pageweb=
 1414. principal.php?addr=
 1415. standard.php?action=
 1416. template.php?lang=
 1417. include.php?basepath=
 1418. sub*.php?ir=
 1419. down*.php?nivel=
 1420. path.php?opcion=
 1421. print.php?category=
 1422. print.php?menu=
 1423. layout.php?secao=
 1424. template.php?param=
 1425. standard.php?ref=
 1426. base.php?include=
 1427. blank.php?body=
 1428. path.php?pref=
 1429. print.php?g=
 1430. padrao.php?subject=
 1431. nota.php?modo=
 1432. index3.php?loader=
 1433. template.php?seite=
 1434. general.php?pageweb=
 1435. index2.php?param=
 1436. path.php?nivel=
 1437. page.php?pref=
 1438. press.php?pref=
 1439. enter.php?ev=
 1440. standard.php?middle=
 1441. index2.php?recipe=
 1442. blank.php?dir=
 1443. home.php?pageweb=
 1444. view.php?panel=
 1445. down*.php?home=
 1446. head.php?ir=
 1447. mod*.php?ir=
 1448. show.php?pagina=
 1449. default.php?base_dir=
 1450. show.php?loader=
 1451. path.php?mid=
 1452. blank.php?abre=
 1453. down*.php?choix=
 1454. info.php?opcion=
 1455. page.php?loader=
 1456. principal.php?oldal=
 1457. index1.php?load=
 1458. home.php?content=
 1459. pagina.php?sekce=
 1460. file.php?n=
 1461. include.php?redirect=
 1462. print.php?itemnav=
 1463. enter.php?index=
 1464. print.php?middle=
 1465. sitio.php?goFile=
 1466. head.php?include=
 1467. enter.php?e=
 1468. index.php?play=
 1469. enter.php?id=
 1470. view.php?mod=
 1471. show.php?nivel=
 1472. file.php?channel=
 1473. layout.php?choix=
 1474. info.php?body=
 1475. include.php?go=
 1476. index3.php?nivel=
 1477. sub*.php?include=
 1478. path.php?numero=
 1479. principal.php?header=
 1480. main.php?opcion=
 1481. enter.php?s=
 1482. sub*.php?pre=
 1483. include.php?index=
 1484. gery.php?pageweb=
 1485. padrao.php?path=
 1486. info.php?url=
 1487. press.php?ev=
 1488. index1.php?pg=
 1489. print.php?in=
 1490. general.php?modo=
 1491. head.php?ki=
 1492. press.php?my=
 1493. index1.php?pollname=
 1494. principal.php?to=
 1495. default.php?play=
 1496. page.php?g=
 1497. nota.php?pg=
 1498. blank.php?destino=
 1499. blank.php?z=
 1500. components/com_phpshop/toolbar.phpshop.html.php?mosConfig_absolute_path=
 1501. module_db.php?pivot_path= module_db.php?pivot_path="
 1502. /classes/adodbt/sql.php?classes_dir= /classes/adodbt/sql.php?classes_dir="
 1503. components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path=
 1504. com_extended_registration
 1505. smarty_config.php?root_dir= "smarty"
 1506. include/editfunc.inc.php?NWCONF_SYSTEM[server_path]= site:.gr
 1507. send_reminders.php?includedir= "send_reminders.php?includedir="
 1508. components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path= com_rsgery
 1509. inc/functions.inc.php?config[ppa_root_path]= "Index - Albums" index.php
 1510. /components/com_cpg/cpg.php?mosConfig_absolute_path= com_cpg"
 1511. [Script Path]/admin/index.php?o= admin/index.php";
 1512. /admin/index.php?o= admin/index.php";
 1513. /modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR= coppermine
 1514. /components/com_extcalendar/admin_events.php?CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR]= com_extcalendar
 1515. admin/doeditconfig.php?thispath=../includes&config[path]= "admin"
 1516. /components/com_simpleboard/image_upload.php?sbp= com_simpleboard"
 1517. components/com_simpleboard/image_upload.php?sbp= com_simpleboard"
 1518. /modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR= coppermine
 1519. mwchat/libs/start_lobby.php?CONFIG[MWCHAT_Libs]=
 1520. zentrack/index.php?configFile=
 1521. inst/index.php?lng=../../include/main.inc&G_PATH=
 1522. pivot/modules/module_db.php?pivot_path=
 1523. include/write.php?dir=
 1524. includes/header.php?systempath=
 1525. becommunity/community/index.php?pageurl=
 1526. agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
 1527. myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=
 1528. yabbse/Sources/Packages.php?sourcedir=
 1529. zboard/zboard.php
 1530. path_of_cpcommerce/_functions.php?prefix
 1531. dotproject/modules/projects/addedit.php?root_dir=
 1532. dotproject/modules/projects/view.php?root_dir=
 1533. dotproject/modules/projects/vw_files.php?root_dir=
 1534. dotproject/modules/tasks/addedit.php?root_dir=
 1535. dotproject/modules/tasks/viewgantt.php?root_dir=
 1536. My_eGery/public/displayCategory.php?basepath=
 1537. modules/My_eGery/public/displayCategory.php?basepath=
 1538. modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=
 1539. modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=
 1540. modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
 1541. modules/xoopsgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
 1542. modules/xgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
 1543. modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=
 1544. shoutbox/expanded.php?conf=
 1545. library/editor/editor.php?root=
 1546. library/lib.php?root=
 1547. e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=
 1548. main.php?x=
 1549. *default.php?page=
 1550. *default.php?body=
 1551. *index.php?url=
 1552. *index.php?arquivo=
 1553. index.php?include=
 1554. index.php?visualizar=
 1555. index.php?pagina=
 1556. index.php?page=
 1557. index.php?p=
 1558. index.php?cont=
 1559. index.php?x=
 1560. index.php?cat=
 1561. index.php?site=
 1562. index.php?configFile=
 1563. index.php?do=
 1564. index2.php?x=
 1565. Index.php?id=
 1566. template.php?pagina
 1567. inc/step_one_tables.php?server_inc=
 1568. GradeMap/index.php?page=
 1569. admin.php?cal_dir=
 1570. path_of_cpcommerce/_functions.php?prefix=
 1571. contacts.php?cal_dir=
 1572. convert-date.php?cal_dir=
 1573. album_portal.php?phpbb_root_path=
 1574. mainfile.php?MAIN_PATH=
 1575. dotproject/modules/files/index_table.php?root_dir=
 1576. gery/init.php?HTTP_POST_VARS=
 1577. pm/lib.inc.php?pm_path=
 1578. ideabox/include.php?gorumDir=
 1579. cgi-bin/index.cgi?page=
 1580. cgi-bin/awstats.pl?update=1&logfile=
 1581. cgi-bin/awstats/awstats.pl?configdir
 1582. cgi-bin/ikonboard.cgi
 1583. cgi-bin/acart/acart.pl?&page=
 1584. cgi-bin/quikstore.cgi?category=
 1585. cgi-bin/ubb/ubb.cgi?g=
 1586. cgi-bin/hinsts.pl?
 1587. cgi-bin/bp/bp-lib.pl?g=
 1588. ccbill/whereami.cgi?g=ls
 1589. cgi-bin/telnet.cgi
 1590. cgi-bin/1/cmd.cgi
 1591. calendar.pl?command=login&fromTemplate=
 1592. encore/forumcgi/display.cgi?preftemp=temp&page=anonymous&file=
 1593. events.cgi?t=
 1594. powerup.cgi?a=latest&t=
 1595. lc.cgi?a=
 1596. news.cgi?a=114&t=
 1597. biznews.cgi?a=33&t=
 1598. jobs.cgi?a=9&t=
 1599. articles.cgi?a=34&t=
 1600. events.cgi?a=155&t=
 1601. latinbitz.cgi?t=
 1602. newsdesk.cgi?t=
 1603. media.cgi?a=11&t=
 1604. reporter.cgi?t=
 1605. news.cgi?t=
 1606. newsupdate.cgi?a=latest&t=
 1607. deportes.cgi?a=latest&t=
 1608. news.cgi?a=latest&t=
 1609. whereami.cgi?g=id
 1610. auktion.pl?menue=
 1611. i-m/i-m.cgi?p=
 1612. vote.pl?action=show&id=
 1613. shop.pl/page=
 1614. newsdesk.cgi?a=latest&t=
 1615. fileseek.cgi?head=&foot=
 1616. cgi-bin/probe.cgi?olddat=
 1617. emsgb/easymsgb.pl?print=
 1618. app/webeditor/login.cgi?username=&command=simple&do=edit&password=&file=
 1619. csv_db/csv_db.cgi?fil e=file.extention
 1620. cgi-bin/jammail.pl?job=showoldmail&mail=
 1621. cgi-bin/bbs/read.cgi?file=
 1622. support_page.cgi?file_name=
 1623. index.php?include=
 1624. index.php?open=
 1625. index.php?visualizar=
 1626. main.php?x=
 1627. main.php?page=
 1628. index.php?meio.php=
 1629. index.php?page=
 1630. index.php?action=
 1631. index5.php?configFile=
 1632. index5.php?page=
 1633. index5.php?content=
 1634. index5.php?x=
 1635. index5.php?open=
 1636. index5.php?m=
 1637. index5.php?site=
 1638. index5.php?cat=
 1639. index.php?d=
 1640. index.php?a=
 1641. index.php?b=
 1642. index.php?c=
 1643. index.php?e=
 1644. index.php?f=
 1645. index.php?g=
 1646. index.php?h=
 1647. index.php?i=
 1648. index.php?j=
 1649. index.php?k=
 1650. index.php?l=
 1651. index.php?m=
 1652. index.php?n=
 1653. index.php?o=
 1654. index.php?p=
 1655. index.php?q=
 1656. index.php?r=
 1657. index.php?s=
 1658. index.php?t=
 1659. index.php?u=
 1660. index.php?v=
 1661. index.php?x=
 1662. indishell.in
 1663. index.php?y=
 1664. index.php?z=
 1665. index.php?loc=
 1666. index.php?seite=
 1667. index2.php?d=
 1668. index2.php?a=
 1669. index.php?ir=
 1670. index.php?secao=
 1671. index2.php?b=
 1672. index2.php?c=
 1673. index2.php?e=
 1674. index2.php?f=
 1675. index2.php?g=
 1676. index2.php?h=
 1677. index2.php?i=
 1678. index2.php?j=
 1679. index2.php?k=
 1680. index2.php?l=
 1681. index2.php?m=
 1682. index2.php?n=
 1683. index2.php?o=
 1684. index2.php?p=
 1685. index2.php?q=
 1686. index2.php?r=
 1687. index2.php?s=
 1688. index2.php?t=
 1689. index2.php?u=
 1690. index2.php?v=
 1691. index2.php?x=
 1692. index2.php?y=
 1693. index2.php?z=
 1694. index5.php?inc=
 1695. index5.php?pg=
 1696. index5.php?lv1=
 1697. index.php?sub=
 1698. index.php?sub2=
 1699. index.php?pg=
 1700. index.php?lv1=
 1701. index.php?directfile=
 1702. index.php?funcion=
 1703. index.php?ll=
 1704. index.php?lnk=
 1705. index5.php?main=
 1706. index5.php?include=
 1707. index5.php?root=
 1708. index5.php?pagina=
 1709. index.php?theme=
 1710. index.php?acao=
 1711. index5.php?cont=
 1712. index5.php?pag=
 1713. index5.php?p=
 1714. index5.php?lang=
 1715. index5.php?language=
 1716. template.php?pagina=
 1717. llindex.php?sub=
 1718. index2.php?pg=
 1719. index2.php?lv1=
 1720. index2.php?sub=
 1721. index2.php?directfile=
 1722. index2.php?funcion=
 1723. index2.php?sub2=
 1724. index2.php?ll=
 1725. index2.php?lnk=
 1726. index5.php?body=
 1727. index5.php?visualizar=
 1728. index5.php?do=
 1729. index2.php?theme=
 1730. index2.php?acao=
 1731. index2:php?aa=
 1732. index3:php?aa=
 1733. index.php?server=
 1734. index.php?cal=
 1735. index.php?prefix=
 1736. index.php?root_PATH=
 1737. index.php?path=
 1738. index.php?gorumdir=
 1739. index2.php?cont=
 1740. index2.php?server=
 1741. index2.php?cal=
 1742. index2.php?prefix=
 1743. index2.php?root_PATH=
 1744. index2.php?path= AKI
 1745. exibir.php?abre=
 1746. exibir.php?page=
 1747. exibir.php?get=
 1748. exibir.php?p=
 1749. exibir.php?lang=
 1750. index2.php?gorumdir=
 1751. index2.php?pag=
 1752. index2.php?lang=
 1753. index2.php?language=
 1754. index2.php?content=
 1755. index.php?middle=
 1756. step_one_tables.php?server_inc=
 1757. grademade/index.php?page=
 1758. phpshop/index.php?base_dir=
 1759. admin.php?cal_dir=
 1760. _functions.php?prefix=
 1761. contacts.php?cal_dir=
 1762. convert-date.php?cal_dir=
 1763. album_portal.php?phpbb_root_path=
 1764. mainfile.php?MAIN_PATH=
 1765. index_table.php?root_dir=
 1766. affich.php?base=
 1767. init.php?HTTP_POST_VARS=
 1768. lib.inc.php?pm_path=
 1769. include.php?gorumDir=
 1770. start_lobby.php?CONFIG[MWCHAT_Libs]=
 1771. index.php?configFile=
 1772. module_db.php?pivot_path=
 1773. index.php?lng=../../include/main.inc&G_PATH=
 1774. initdb.php?absolute_path=
 1775. step_one.php?server_inc=
 1776. pipe.php?HCL_path=
 1777. write.php?dir=
 1778. new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
 1779. header.php?systempath=
 1780. theme.php?THEME_DIR=
 1781. index.php?pageurl=
 1782. expanded.php?conf=
 1783. addevent.inc.php?agendax_path=
 1784. Packages.php?sourcedir=
 1785. _functions.php?prefix
 1786. addedit.php?root_dir=
 1787. view.php?root_dir=
 1788. vw_files.php?root_dir=
 1789. viewgantt.php?root_dir=
 1790. displayCategory.php?basepath=
 1791. default/theme.php?THEME_DIR=
 1792. upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
 1793. init.inc.php?CPG_M_DIR=
 1794. mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=
 1795. editor.php?root=
 1796. lib.php?root=
 1797. secure_img_render.php?p=
 1798. default.php?page=
 1799. arquivo.php?data=
 1800. word.php?id=
 1801. mod.php?mod=
 1802. index.php?plugin=
 1803. sendpage.php?page=
 1804. index.php?hl=
 1805. modules.php?op=
 1806. index.php?templateid=
 1807. article.php?sid=
 1808. .php?my="
 1809. .php?a="
 1810. .php?f="
 1811. .php?z="
 1812. .php?zo="
 1813. .php?la="
 1814. .php?perm="
 1815. .php?item_id="
 1816. .php?f_content="
 1817. .php?from="
 1818. .php?mid="
 1819. .php?lest="
 1820. .php?east="
 1821. .gov.br/index.php?arquivo=
 1822. index.php?ver=
 1823. /contenido/classes/class.inuse.php
 1824. news.php?CONFIG[script_path]=
 1825. index.php?vpagina=
 1826. index.php?arq=
 1827. index.php?pg_ID=
 1828. index.php?pg=
 1829. home.php?page=
 1830. */newbb/print.php?forum=*topic_id=*"
 1831. */newbb_plus/*="
 1832. */news/archive.php?op=*year=*month=*"
 1833. .php?abrir="
 1834. .php?act="
 1835. .php?action="
 1836. .php?ad="
 1837. .php?archive="
 1838. .php?area="
 1839. .php?article="
 1840. .php?b="
 1841. */tsep/include/colorswitch.php?tsep_config[absPath]=*"
 1842. .php?back="
 1843. .php?base="
 1844. .php?basedir="
 1845. .php?bbs="
 1846. .php?board_no="
 1847. .php?body="
 1848. .php?c="
 1849. .php?cal_dir="
 1850. .php?cat="
 1851. /include/init.inc.php?CPG_M_DIR="
 1852. /includes/mx_functions_ch.php?phpbb_root_path="
 1853. /modules/MyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]="
 1854. .php?_REQUEST=&_REQUEST[option]=com_content&_REQUEST[Itemid]=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path="
 1855. .php?subd="
 1856. .php?subdir="
 1857. .php?category="
 1858. .php?choice="
 1859. .php?class="
 1860. .php?club_id="
 1861. .php?cod.tipo="
 1862. .php?cod="
 1863. .php?conf="
 1864. .php?configFile="
 1865. .php?cont="
 1866. .php?corpo="
 1867. .php?cvsroot="
 1868. .php?d="
 1869. .php?da="
 1870. .php?date="
 1871. .php?debug="
 1872. .php?debut="
 1873. .php?default="
 1874. .php?destino="
 1875. .php?dir="
 1876. .php?display="
 1877. .php?file_id="
 1878. .php?file="
 1879. .php?filepath="
 1880. .php?flash="
 1881. .php?folder="
 1882. .php?for="
 1883. .php?form="
 1884. .php?formatword="
 1885. .php?funcao="
 1886. .php?function="
 1887. .php?g="
 1888. .php?get="
 1889. .php?go="
 1890. .php?gorumDir="
 1891. .php?goto="
 1892. .php?h="
 1893. .php?headline="
 1894. .php?i="
 1895. .php?inc="
 1896. .php?include="
 1897. .php?includedir="
 1898. .php?inter="
 1899. .php?itemid="
 1900. .php?j="
 1901. .php?join="
 1902. .php?jojo="
 1903. .php?l="
 1904. .php?lan="
 1905. .php?lang="
 1906. .php?link="
 1907. .php?load="
 1908. .php?loc="
 1909. .php?m="
 1910. .php?main="
 1911. .php?meio.php="
 1912. .php?meio="
 1913. .php?menu="
 1914. .php?menuID="
 1915. .php?mep="
 1916. .php?month="
 1917. .php?mostra="
 1918. .php?n="
 1919. .php?name="
 1920. .php?nav="
 1921. .php?new="
 1922. .php?news="
 1923. .php?next="
 1924. .php?nextpage="
 1925. .php?o="
 1926. .php?op="
 1927. .php?open="
 1928. .php?option="
 1929. .php?origem="
 1930. .php?Page_ID="
 1931. .php?pageurl="
 1932. .php?para="
 1933. .php?part="
 1934. .php?pg="
 1935. .php?pid="
 1936. .php?place="
 1937. .php?play="
 1938. .php?plugin="
 1939. .php?pm_path="
 1940. .php?pollname="
 1941. .php?post="
 1942. .php?pr="
 1943. .php?prefix="
 1944. .php?prefixo="
 1945. .php?q="
 1946. .php?redirect="
 1947. .php?ref="
 1948. .php?refid="
 1949. .php?regionId="
 1950. .php?release_id="
 1951. indishell.in
 1952. .php?release="
 1953. .php?return="
 1954. .php?root="
 1955. .php?S="
 1956. .php?searchcode_id="
 1957. .php?sec="
 1958. .php?secao="
 1959. .php?sect="
 1960. .php?sel="
 1961. .php?server="
 1962. .php?servico="
 1963. .php?sg="
 1964. .php?shard="
 1965. .php?show="
 1966. .php?sid="
 1967. .php?site="
 1968. .php?sourcedir="
 1969. .php?start="
 1970. .php?storyid="
 1971. .php?str="
 1972. .php?subject="
 1973. .php?sufixo="
 1974. .php?systempath="
 1975. .php?t="
 1976. .php?task="
 1977. .php?teste="
 1978. .php?theme_dir="
 1979. .php?thread_id="
 1980. .php?tid="
 1981. .php?title="
 1982. .php?to="
 1983. .php?topic_id="
 1984. .php?type="
 1985. .php?u="
 1986. .php?url="
 1987. .php?urlFrom="
 1988. .php?v="
 1989. .php?var="
 1990. .php?vi="
 1991. .php?view="
 1992. .php?visual="
 1993. .php?wPage="
 1994. .php?y="
 1995. /components/com_forum/download.php?phpbb_root_path= com_forum
 1996. [Script Path]/admin/index.php?o= admin/index.php"
 1997. /admin/index.php?o= admin/index.php"
 1998. index.php?menu=deti&page= index.php?menu=deti&page"
 1999. include/editfunc.inc.php?NWCONF_SYSTEM[server_path]= intitle:Newswriter
 2000. /classes/adodbt/sql.php?classes_dir= "index2.php?option=rss"
 2001. components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path= com_extended_registration
 2002. index.php?RP_PATH= reviewpost
 2003. index.php?pagename= phpquiz
 2004. administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= /com_remository/
 2005. /components/com_extcalendar/admin_events.php?CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR]= com_extcalendar
 2006. components/com_phpshop/toolbar.phpshop.html.php?mosConfig_absolute_path= "com_phpshop"
 2007. /tools/send_reminders.php?includedir= day.php?date=
 2008. SQuery/lib/gore.php?libpath= "/SQuery/"
 2009. m2f/m2f_phpbb204.php?m2f_root_path= /m2f_usercp.php?
 2010. wamp_dir/setup/yesno.phtml?no_url= "setup"
 2011. components/com_forum/download.php?phpbb_root_path= "com_forum"
 2012. index.php?p= "/index.php?p=*.php"
 2013. index.php?pag= "/index.php?pag=*.php"
 2014. template.php?page= "/template.php?page=*.php"
 2015. main.php?page= "/main.php?page=*.php"
 2016. index2.php?pag= "/index2.php?pag=*.php"
 2017. home.php?pag= "/home.php?pag=*.php"
 2018. index.php?page= "/index.php?page=*.php"
 2019. default.php?page= "/default.php?page=*.php"
 2020. inc/cmses/aedatingCMS.php?dir[inc]= "flashchat"
 2021. /modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root= vwar
 2022. bb_usage_stats/include/bb_usage_stats.php?phpbb_root_path= forum
 2023. encapscms_PATH/core/core.php?root= encapscms_PATH
 2024. inc/session.php?sessionerror=0&lang= inc
 2025. path/index.php?function=custom&custom= path
 2026. [MyAlbum_DIR]/language.inc.php?langs_dir= [MyAlbum_DIR]
 2027. /inc/irayofuncs.php?irayodirhack= "/inc/"
 2028. index.php?function=custom&custom= custom
 2029. cyberfolio/portfolio/msg/view.php?av= cyberfolio
 2030. /modules/kernel/system/startup.php?CFG_PHPGIGGLE_ROOT= CFG_PHPGIGGLE_ROOT
 2031. *mwchat/libs/start_lobby.php?CONFIG[MWCHAT_Libs]=
 2032. *pivot/modules/module_db.php?pivot_path=
 2033. *inc/header.php/step_one.php?server_inc=
 2034. *inst/index.php?lng=../../include/main.inc&G_PATH=
 2035. *inc/pipe.php?HCL_path=
 2036. *include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
 2037. *includes/header.php?systempath=
 2038. *support/mailling/maillist/inc/initdb.php?absolute_path=
 2039. *coppercop/theme.php?THEME_DIR=
 2040. *zentrack/index.php?configFile=
 2041. *include/write.php?dir=
 2042. include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
 2043. includes/header.php?systempath=
 2044. support/mailling/maillist/inc/initdb.php?absolute_path=
 2045. coppercop/theme.php?THEME_DIR=
 2046. becommunity/community/index.php?pageurl=
 2047. shoutbox/expanded.php?conf=
 2048. agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
 2049. myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=
 2050. yabbse/Sources/Packages.php?sourcedir=
 2051. zboard/zboard.php
 2052. path_of_cpcommerce/_functions.php?prefix
 2053. dotproject/modules/tasks/viewgantt.php?root_dir=
 2054. My_eGery/public/displayCategory.php?basepath=
 2055. modules/My_eGery/public/displayCategory.php?basepath=
 2056. modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=
 2057. modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=
 2058. modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
 2059. modules/xoopsgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
 2060. modules/xgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
 2061. modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=
 2062. modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=
 2063. pivot/modules/module_db.php?pivot_path=
 2064. library/editor/editor.php?root=
 2065. library/lib.php?root=
 2066. e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=
 2067. main.php?x=
 2068. main.php?page=
 2069. *default.php?page=
 2070. *default.php?body=
 2071. default.php?page=
 2072. *index.php?url=
 2073. *index.php?arquivo=
 2074. index.php?meio.php=
 2075. index.php?include=
 2076. index.php?open=
 2077. index.php?visualizar=
 2078. index.php?pagina=
 2079. index.php?inc=
 2080. index.php?page=
 2081. index.php?pag=
 2082. index.php?p=
 2083. index.php?content=
 2084. index.php?cont=
 2085. index.php?c=
 2086. index.php?meio=
 2087. index.php?x=
 2088. index.php?cat=
 2089. index.php?site=
 2090. index.php?configFile=
 2091. index.php?action=
 2092. index.php?do=
 2093. index2.php?x=
 2094. Index.php?id=
 2095. index2.php?content=
 2096. template.php?pagina
 2097. inc/step_one_tables.php?server_inc=
 2098. phpshop/index.php?base_dir=
 2099. admin.php?cal_dir=
 2100. path_of_cpcommerce/_functions.php?prefix=
 2101. contacts.php?cal_dir=
 2102. convert-date.php?cal_dir=
 2103. album_portal.php?phpbb_root_path=
 2104. mainfile.php?MAIN_PATH=
 2105. dotproject/modules/files/index_table.php?root_dir=
 2106. html/affich.php?base=
 2107. gery/init.php?HTTP_POST_VARS=
 2108. pm/lib.inc.php?pm_path=
 2109. ideabox/include.php?gorumDir=
 2110. modules/tasks/viewgantt.php?root_dir=
 2111. cgi-bin/index.cgi?page=
 2112. cgi-bin/awstats.pl?update=1&logfile=
 2113. cgi-bin/awstats/awstats.pl?configdir
 2114. cgi-bin/ikonboard.cgi
 2115. cgi-bin/acart/acart.pl?&page=
 2116. cgi-bin/quikstore.cgi?category=
 2117. cgi-bin/ubb/ubb.cgi?g=
 2118. cgi-bin/hinsts.pl?
 2119. cgi-bin/bp/bp-lib.pl?g=
 2120. ccbill/whereami.cgi?g=ls
 2121. cgi-bin/telnet.cgi
 2122. cgi-bin/1/cmd.cgi
 2123. encore/forumcgi/display.cgi?preftemp=temp&page=anonymous&file=
 2124. cgi-sys/guestbook.cgi?user=cpanel&template=
 2125. account.php?action= account.php?action=
 2126. account.php?action= iurl:"account.php?action="
 2127. account.php?action= iurl:".php?action="
 2128. account.php?action= .php?action=
 2129. accounts.php?command= .php?command="
 2130. addmedia.php?factsfile[$LANGUAGE]= phpGedView
 2131. .php?p="
 2132. announcements.php?phpraid_dir= "phpraid"
 2133. announcements.php?phpraid_dir= "phpraid signup"
 2134. announcements.php?phpraid_dir= php raid
 2135. announcements.php?phpraid_dir= phpraid
 2136. announcements.php?phpraid_dir= phpraid signup
 2137. arg.php?arg= .php?arg=
 2138. args.php?arg= .php?arg=
 2139. atom.php5?page= .php5?id=
 2140. auto.php?inc= .php?inc="
 2141. auto.php?page= auto.php?page=
 2142. base.php?f1= base.php?f1="
 2143. base.php?f1= .php?f1="
 2144. board.php?see= board.php?see="
 2145. board.php?see= .php?see="
 2146. book.php5?page= php5?page=
 2147. /calendar.php?l= calendar.php?l="
 2148. /calendar.php?l= calendar.php?l=
 2149. /calendar.php?p= calendar.php?p="
 2150. /calendar.php?p= calendar.php?p=
 2151. /calendar.php?pg= calendar.php?pg="
 2152. /calendar.php?pg= calendar.php?pg=
 2153. /calendar.php?s= calendar.php?s="
 2154. /calendar.php?s= calendar.php?s=
 2155. /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath= /ubbthreads/"
 2156. /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath= /ubbthreads/
 2157. /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath= "/ubbthreads/"
 2158. /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath= "ubbthreads"
 2159. /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath= ubbthreads
 2160. administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= "com_remository"
 2161. administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= "com_remository
 2162. administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= com_remository
 2163. administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= index.php?option=com_remository
 2164. administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= "Mambo"
 2165. administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= Mambo
 2166. /administrator/components/com_serverstat/inst.serverstat.php?mosConfig_absolute_path= com_serverstat
 2167. /administrator/components/com_serverstat/inst.serverstat.php?mosConfig_absolute_path= "com_serverstat"
 2168. canal.php?meio= .php?meio="
 2169. /classes/adodbt/sql.php?classes_dir= "adobt"
 2170. /classes/adodbt/sql.php?classes_dir= adobt
 2171. /classes/adodbt/sql.php?classes_dir= adobt
 2172. /classified_right.php?language_dir= "classified.php"
 2173. /classified_right.php?language_dir= classified.php
 2174. /classified_right.php?language_dir= classified.php phpbazar
 2175. /classified_right.php?language_dir= "phpbazar"
 2176. /classified_right.php?language_dir= phpbazar
 2177. /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= "phpCOIN"
 2178. /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= phpCOIN
 2179. /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= "phpCOIN 1.2.3"
 2180. /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= phpCOIN 1.2.3
 2181. /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= "powered by phpCOIN 1.2.3"
 2182. /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= powered by phpCOIN 1.2.3
 2183. /components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path= com_extended_registration
 2184. /components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path= "com_extended_registration"
 2185. /components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path= com_extended_registration
 2186. /components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath= com_facileforms"
 2187. /components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath= "com_facileforms"
 2188. /components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath= com_facileforms
 2189. components/com_performs/performs.php?mosConfig_absolute_path= com_performs
 2190. components/com_performs/performs.php?mosConfig_absolute_path= "com_performs"
 2191. /components/com_zoom/includes/database.php?mosConfig_absolute_path= "com_zoom"
 2192. /components/com_zoom/includes/database.php?mosConfig_absolute_path= com_zoom
 2193. /components/com_zoom/includes/database.php?mosConfig_absolute_path= "index.php?option="com_zoom"
 2194. content.php?page= "content.php?page=*.php"
 2195. /embed/day.php?path= "Calendar"
 2196. /embed/day.php?path= Calendar
 2197. /embed/day.php?path= intitle:"Login to Calendar"
 2198. /embed/day.php?path= "Login to Calendar"
 2199. /embed/day.php?path= Login to Calendar
 2200. /embed/day.php?path= "WebCalendar"
 2201. /embed/day.php?path= WebCalendar
 2202. enc/content.php?Home_Path= "doodle"
 2203. enc/content.php?Home_Path= doodle
 2204. enc/content.php?Home_Path= "doodle cart"
 2205. enc/content.php?Home_Path= doodle cart
 2206. enc/content.php?Home_Path= "powered by doodle cart"
 2207. enc/content.php?Home_Path= powered by doodle cart
 2208. /header.php?abspath= "MobilePublisherPHP"
 2209. /header.php?abspath= MobilePublisherPHP
 2210. impex/ImpExData.php?systempath= intext:powered by vbulletin
 2211. impex/ImpExData.php?systempath= powered by vbulletin
 2212. impex/ImpExData.php?systempath= "vbulletin"
 2213. impex/ImpExData.php?systempath= vbulletin
 2214. /includes/dbal.php?eqdkp_root_path= "EQdkp"
 2215. /includes/dbal.php?eqdkp_root_path= EQdkp
 2216. /includes/dbal.php?eqdkp_root_path= "powered by EQdkp"
 2217. /includes/dbal.php?eqdkp_root_path= powered by EQdkp
 2218. /includes/kb_constants.php?module_root_path= "Base"
 2219. /includes/kb_constants.php?module_root_path= Base
 2220. /includes/kb_constants.php?module_root_path= "Knowledge"
 2221. /includes/kb_constants.php?module_root_path= Knowledge
 2222. /includes/kb_constants.php?module_root_path= "Knowledge Base"
 2223. /includes/kb_constants.php?module_root_path= Knowledge Base
 2224. /includes/kb_constants.php?module_root_path= "Powered by Knowledge Base"
 2225. /includes/kb_constants.php?module_root_path= Powered by Knowledge Base
 2226. index1.php?= "index1.php?="
 2227. index1.php?= index1.php?=
 2228. index1.php?= "index1.php?=*.php?
 2229. index2.php?= "index2.php?="
 2230. index2.php?= index2.php?=
 2231. index2.php?= "index2.php?=*.php?"
 2232. index.php?body= index.php?body=
 2233. index.php?body= "index.php?body="
 2234. index.php?go1= index.php?go1=
 2235. index.php?go1= "index.php?go1="
 2236. index.php?go= "index.php?go="
 2237. index.php?go= index.php?go=
 2238. index.php?pageurl= "index.php?pageurl="
 2239. index.php?pageurl= "index.php?pageurl=*.php"
 2240. index.php?pageurl= index.php?pageurl=*.php
 2241. index.php?pageurl= "index.php?pageurl=*.php
 2242. index.php?pagina1= "index.php?pagina1="
 2243. index.php?pagina1= index.php?pagina1=
 2244. index.php?pagina= "index.php?pagina="
 2245. index.php?pagina= "index.php?pagina=*.php"
 2246. index.php?site1= index.php?site1=
 2247. index.php?site1= "index.php?site1="
 2248. index.php?site= "index.php?site="
 2249. index.php?site= index.php?site=
 2250. index.php?var1= "index.php?var1="
 2251. index.php?var1= index.php?var1=
 2252. index.php?var2= index.php?var2=
 2253. index.php?var= index.php?va21=
 2254. index.php?var= index.php?var=
 2255. index.php?var= "index.php?var1="
 2256. index.php?var= index.php?var1=
 2257. index.php?var= "index.php?var2="
 2258. index.php?var= index.php?var2=
 2259. index.php?var= "index.php?var=*.php"
 2260. index.php?var= index.php?var=*.php
 2261. /login.php?dir= login.php?dir=
 2262. /login.php?dir= "login.php?dir="
 2263. /login.php?dir= login.php?dir=
 2264. main.php?id= "main.php?id=*.php"
 2265. /main.php?sayfa= "main.php?sayfa="
 2266. /main.php?sayfa= main.php?sayfa=
 2267. /mcf.php?content= mcf.php"
 2268. mcf.php?content= mcf.php"
 2269. mcf.php?content= "mcf.php"
 2270. mcf.php?content= mcf.php
 2271. /modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir= /TotalCalendar
 2272. /modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir= /TotalCalendar
 2273. /modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir= "TotalCalendar"
 2274. /modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir= TotalCalendar
 2275. /modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root= "vwar"
 2276. /modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root= vwar
 2277. phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root= "index.php?id="
 2278. phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root= index.php?id=
 2279. phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root= "phpwcms/index.php?id="
 2280. phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root= phpwcms/index.php?id=
 2281. skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= "Sabdrimer"
 2282. skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= Sabdrimer
 2283. skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= "Sabdrimer CMS"
 2284. skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= Sabdrimer CMS
 2285. skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= "CMS"
 2286. skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= "Sabdrimer CMS"
 2287. /skin/zero_vote/error.php?dir= "skin/zero_vote/error.php"
 2288. /skin/zero_vote/error.php?dir= skin/zero_vote/error.php
 2289. /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= "(Powered By ScozNews)"
 2290. /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= "Powered By ScozNews"
 2291. /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= (Powered By ScozNews)
 2292. /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= Powered By ScozNews
 2293. /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= "ScozNews"
 2294. /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= ScozNews
 2295. /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= "Aardvark"
 2296. /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= Aardvark
 2297. /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= "Aardvark TopSites"
 2298. /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= Aardvark TopSites
 2299. /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= "Powered By Aardvark Topsites PHP 4.2.2"
 2300. /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= Powered By Aardvark Topsites PHP 4.2.2
 2301. /sources/template.php?CONFIG[main_path]= "(Powered By ScozNews)"
 2302. /sources/template.php?CONFIG[main_path]= (Powered By ScozNews)
 2303. /sources/template.php?CONFIG[main_path]= Powered By ScozNews
 2304. /sources/template.php?CONFIG[main_path]= "ScozNews"
 2305. /sources/template.php?CONFIG[main_path]= ScozNews
 2306. /surveys/survey.inc.php?path= surveys
 2307. /surveys/survey.inc.php?path= "surveys"
 2308. /tags.php?BBCodeFile= intitle:"Tagger LE"
 2309. /tags.php?BBCodeFile= intitle:"Tagger LE" tags.php
 2310. /tags.php?BBCodeFile= "Tagger LE"
 2311. /tags.php?BBCodeFile= Tagger LE
 2312. /tags.php?BBCodeFile= "tags.php"
 2313. /tags.php?BBCodeFile= tags.php
 2314. /templates/headline_temp.php?nst_inc= intitle:fusion:news:management
 2315. /templates/headline_temp.php?nst_inc= 'fusion"
 2316. /templates/headline_temp.php?nst_inc= "fusion"
 2317. /templates/headline_temp.php?nst_inc= fusion
 2318. /templates/headline_temp.php?nst_inc= fusion:news:management:system
 2319. /templates/headline_temp.php?nst_inc= "management"
 2320. /templates/headline_temp.php?nst_inc= management
 2321. /templates/headline_temp.php?nst_inc= "news"
 2322. /templates/headline_temp.php?nst_inc= news
 2323. /templates/headline_temp.php?nst_inc= "system"
 2324. /templates/headline_temp.php?nst_inc= system
 2325. /tools/send_reminders.php?includedir= "day.php?date="
 2326. /tools/send_reminders.php?includedir= day.php?date=
 2327. /ws/get_events.php?includedir= /WebCalendar/
 2328. /ws/get_events.php?includedir= "/WebCalendar/"
 2329. /ws/get_events.php?includedir= "WebCalendar"
 2330. /zipndownload.php?PP_PATH= "PhotoPost"
 2331. /zipndownload.php?PP_PATH= PhotoPost
 2332. /zipndownload.php?PP_PATH= "PhotoPostP"
 2333. /zipndownload.php?PP_PATH= "PhotoPost PHP"
 2334. /zipndownload.php?PP_PATH= "PhotoPost PHP 4.6"
 2335. /zipndownload.php?PP_PATH= PhotoPost PHP 4.6
 2336. /zipndownload.php?PP_PATH= "Powered by: PhotoPost PHP 4.6"
 2337. /zipndownload.php?PP_PATH= Powered by: PhotoPost PHP 4.6
 2338. cmd.php?arg= .php?arg=
 2339. /codebb/lang_select?phpbb_root_path= codebb
 2340. /codebb/lang_select?phpbb_root_path= codebb 1.1b3
 2341. components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path= rs gery
 2342. components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path= rsgery
 2343. components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path= rsgery.php
 2344. content.php?inc= .php?inc="
 2345. content.php?seite= content.php?seite=
 2346. content.php?seite= .php?seite=
 2347. dbase.php?action= dbase.php
 2348. dbase.php?action= dbase.php?action=
 2349. dbase.php?action= .php?action=
 2350. default.php?arquivo= .php?arquivo=
 2351. default.php?vis= .php?vis="
 2352. define.php?term= .php?term="
 2353. detail.php?prod= detail.php?prod="
 2354. detail.php?prod= .php?prod="
 2355. details.php?loc= details.php?loc=
 2356. details.php?loc= .php?loc=
 2357. directions.php?loc= directions.php?loc=
 2358. direct.php?loc= direct.php?loc=
 2359. display.php?f= display.php?f=
 2360. display.php?file= display.php?file=
 2361. display.php?lang= display.php?lang=
 2362. display.php?l= display.php?l=
 2363. display.php?ln= display.php?ln=
 2364. display.php?pag= display.php?pag=
 2365. display.php?page= display.php?page="
 2366. display.php?page= .php?page="
 2367. display.php?page=&lang= display.php?page="
 2368. display.php?page=&lang= .php?page="
 2369. display.php?p= display.php?p=
 2370. display.php?pg= display.php?pg=
 2371. display.php?s= display.php?s=
 2372. display.php?table= display.php?table=
 2373. display.php?table= .php?table=
 2374. download.php?sub= "download.php?sub="
 2375. download.php?sub= download.php?sub=
 2376. eng.php?img= eng.php?img=
 2377. eng.php?img= .php?img=
 2378. /exibir.php?arquivo= .php?arquivo=
 2379. experts.php?sub= "experts.php?sub="
 2380. experts.php?sub= experts.php?sub=
 2381. forum.php?seite= .php?seite=
 2382. frag.php?exec= frag.php"
 2383. frag.php?exec= frag.php?exec="
 2384. frag.php?exec= .php?exec="
 2385. frame.php?loc= .php?loc="
 2386. galerie.php?do= .php?do="
 2387. glossary.php?term= .php?term="
 2388. handlinger.php?vis= .php?vis="
 2389. /help_text_vars.php?cmd=dir&PGV_BASE_DIRECTORY= PHP Ged View
 2390. /help_text_vars.php?cmd=dir&PGV_BASE_DIRECTORY= PHP GedView
 2391. /help_text_vars.php?cmd=dir&PGV_BASE_DIRECTORY= PHPGedView
 2392. /help_text_vars.php?cmd=dir&PGV_BASE_DIRECTORY= PHPGedView <= 3.3.7
 2393. home1.php?ln= .php?ln=
 2394. home2.php?ln= .php?ln=
 2395. home.php?a= home.php?a="
 2396. home.php?a= .php?a="
 2397. home.php?act= "home.php?act="
 2398. home.php?act= home.php?act=
 2399. home.php?arg= .php?arg=
 2400. home.php?func= .php?func="
 2401. home.php?i= "home.php?i="
 2402. home.php?i= home.php?i=
 2403. home.php?inc= "home.php?inc="
 2404. home.php?inc= home.php?inc=
 2405. home.php?ln= .php?ln=
 2406. home.php?ltr= .php?ltr="
 2407. home.php?sit= .php?sit="
 2408. home.php?table= .php?table=
 2409. image.php?img= image.php?img=
 2410. image.php?img= .php?img=
 2411. img.php?loc= img.php?loc="
 2412. img.php?loc= .php?loc="
 2413. inc.php?inc= .php?inc="
 2414. index1.php?arg= .php?arg=
 2415. index1.php?arq= .php?arq=
 2416. index1.php?func= .php?func="
 2417. index1.php?inc= .php?inc="
 2418. index1.php?lk= .php?lk="
 2419. /index1.php?ln= .php?ln=
 2420. index1.php?ltr= .php?ltr="
 2421. index1.php?mid= index1.php?mid=
 2422. index1.php?page= index1.php?page="
 2423. index1.php?p= .php?p="
 2424. index1.php?p= .php?pag="
 2425. index1.php?p= .php?page="
 2426. index1.php?p= .php?pg="
 2427. index1.php?s= index1.php?s="
 2428. index1.php?show= index1.php?show="
 2429. index1.php?show= .php?show="
 2430. index1.php?table= .php?table=
 2431. index2.php?arg= .php?arg=
 2432. index2.php?arq= .php?arq=
 2433. index2.php?c= index2.php?c="
 2434. index2.php?c= .php?c="
 2435. index2.php?cont= index2.php?cont="
 2436. index2.php?cont= .php?cont="
 2437. index2.php?content= index2.php?cont="
 2438. index2.php?content= index2.php?content="
 2439. index2.php?content= .php?content="
 2440. index2.php?content= index2.php?content=
 2441. index2.php?content= .php?content=
 2442. index2.php?i= /index2.php?i=
 2443. index2.php?inc= .php?inc="
 2444. index2.php?l= .php?l="
 2445. index2.php?lg= index.php?lg="
 2446. index2.php?lk= .php?lk="
 2447. index2.php?ln= index.php?ln="
 2448. index2.php?ln= .php?ln="
 2449. index2.php?lng= index.php?lng="
 2450. index2.php?loca= index2.php?loca=
 2451. index2.php?loca= .php?loca=
 2452. index2.php?meio= .php?meio=
 2453. index2.php?s= index2.php?s="
 2454. index2.php?s= .php?s="
 2455. index2.php?table= .php?table=
 2456. index2.php?x= index2.php?x=
 2457. index2.php?x= .php?x=
 2458. index.php3?act= index.php3?act=

0 nhận xét: