Hack wifi 2015

Xin chào ae , hôm nay rảnh ngồi là cái típ ch ae hack "goai phai " cách này cũng rất đơn giản nếu ae chú ý :D :v


Hệ điều hành được hỗ trợ


  • Ubuntu KDE/GNOME
  • BackTrack Linux
  • BackBox Linux

Phần mềm hỗ trợ liên quan

Các tính năng

  • Tấn công WEP với Fragmentation,Chop-Chop, Caffe-Latte, Hirte, ARP Request Replay or WPS
  • Tấn công WPA/WPA2 với từ điển
  • Tự động lưu password vào database khi tân công thành công
  • Hệ thống tự động tấn công Access Point
  • Session Hijacking
  • Bruteforce tấn công (HTTP,HTTPS,TELNET,FTP)
fern s2

Cài đặt

root@host:~dpkg -i Fern-Wifi-Cracker_1.6_all.deb
Hoặc cài từ mã nguồn
root@host:~svn checkout http://fern-wifi-cracker.googlecode.com/svn/Fern-Wifi-Cracker/

Bạn có thể biết thêm thông tin chi tiết tại đây Fern Wifi Cracker

0 nhận xét:

Copyright © 2013 2 USD Hình Con Chó 2018|TienLiXiTet.Com|0966.85.0966